Samarbeidspartnere

The Oxforn Group
Dette er min internasjonale samarbeidspartner og den ledende coachingleverandøren i Europa. Gjennom the Oxford Group er jeg så heldig at jeg får coache ledere i noen av verdens mest kjente organisasjoner.

Business mastering
life
mastering™ og Businessmastering™ tilbyr deg smarte verktøy verktøy for å omsette dine drømmer til visjoner, mål og aktiviteter. 

cmc
CMC er betegnelsen på sertifiseringen av managementrådgivere fra den internasjonale rådgiversammenslutningen ICMCI (International Council of Management Consultant Institutes). 42 land er medlemmer av ICMCI. ICMCI fikk i juli 2001 Special Consultative Status ved United Nation’s Economic and Social Council (ECOSOC). CMC er den eneste internasjonalt anerkjente profesjonelle karrierekvalifiseringen for utøvende managementrådgivere.

CMC er en formell kvalifisering av managementrådgivere som legger vekt på kritisk kompetanse for rådgivere. I Norge er kvalifiseringen både praktisk og akademisk forankret med særskilt fokus på metodisk kompetanse og etisk bevisstgjøring i rådgiver- og veilederrollen.

NLP
NLP (NevroLingvistiskProgrammering) er en kommunikasjons- og forståelsesmodell som dreier seg om hvordan vi kan lokke frem det beste i andre og oss selv og optimere våre ressurser som mennesker. Den klikkbare logoen over fører til Richard Bandler´s First Institute of  NLP. Jeg har min sertifisering som Master Practitioner og Trainer fra Richard Bandler, Paul McKenna og Michael Breen. Richard Bandler er medutvikler av NLP.

Ukeavisen ledelse
Ukeavisen Ledelse gir godt innblikk i og debatt om den moderne lederfunksjonen. Det daglige nyhetsbrevet gir et raskt og effektivt innsyn i dagens viktige saker.

BI Kompetanseforum
BI Kompetanseforum er en møteplass for aktuell kunnskapsformidling av høy kvalitet. I samarbeid med BI Kompetanseforum arrangerer jeg kurs i Endringsledelse. Copyright © 2008 FMC Executive solutions