Foredrag

Hvordan fungerer egentlig folk? 
(Basert på en artikkelserie jeg har skrevet for Ukeavisen Ledelse)

Menneskelig motivasjon har sin basis i et fundamentalt prinsipp: Alle mennesker er motivert.

Av egeninteresse. Det kalles: hva får jeg ut av det.

All adferd er motivert, men motivasjonen er forskjellig for hver enkelt av oss. Hva med deg og meg? Har du tenkt på hva det betyr at du og jobben din er godt matchet, at dere passer for hverandre og at du og selskapet du jobber i passer sammen? Hva tenker du når du ser deg i speilet om morgenen? Synes du at du kjenner deg selv inn og ut, eller undrer du av og til på hvem du er, hvorfor du tenker, føler og reagerer som du gjør?

Og hva erfarer du når du er sammen med andre mennesker, venner, naboer, arbeidskolleger, din livspartner? Skjønner du hva som driver dem, bestandig? Eller er det av og til slik at du undrer på hva det er som får dem til å gjøre det de gjør – og hvorfor de er så forskjellige fra deg?

Coaching for ledere
Ved hjelp av coaching motiverer dine ansatte og oppnår bedre resultater. Coachingferdigheter gjør deg til en bedre leder. Når du coacher dine medarbeidere får du en betydelig avkastning i form av økt arbeidsinnsats, produktivitet og motivasjon.

Coaching dreier seg om å stille spørsmål som hjelper dine medarbeidere til å oppdage behov for endring og utvikle mål og strategier for å nå dem. Det dreier seg om å lære av motstand, gjøre hindringer, og problemer til utfordringer. Coaching fremmer endring og utvikling.

En coach gir et tydelig og utfordrende partnerskap som får frem den beste utgaven av deg. Coaching er for dem som vil ha det beste ut av livet sitt - som menneske, som leder og som gruppe/team.

Les mere om coaching for ledere her.

Motivasjon og målsetting
En positiv tankekultur er en forutsetning for å lage gode og motiverte mål. De aller fleste er enige om at det er viktig å sette mål: Mål gir en opplevelse av retning og mening. De avslører våre sanne prioriteter. Gjennom mål blir nødvendige ressurser definert. Og de er selvsagt et av de viktigste verktøyene for utvikling og fremgang i arbeidslivet.

De mest effektive målene er spesifikke og målbare. De skal klart og tydelig uttrykke hva det forventede resultatet er, så vel som hvordan det kan nås. Overordnede mål er ofte mer generelle. Ofte vil overordnede mål være av langsiktig karakter, og være støttet av kortsiktige, spesifikke mål. Kortsiktige mål blir oppfylt gjennom våre daglige aktiviteter.  

Skap vinnerteam
Et team treffer bedre beslutninger enn det beste enkeltmedlemmet. Forutsetningen er at du får fram teamets felles erfaring, kompetanse og innsikt.

En gruppegår gjennom disse fasene på veien mot å bli et team:

Alt for mange team kommer ikke lenger enn til oppstartsfasen, hvor de er preget av høflighet, tilsynelatende enighet, avstand og fordekt konkurranse. Alle vil videre, men stoppes av innlærte, hierarkiske tankemodeller. Jo lenger tiden går, jo mer fastlåst blir situasjonen.

Et velfungerende team kan kjennes igjen ved den væremåte medlemmene gir uttrykk for:

Omstilling og endring
Det er ikke slik at folk ikke ønsker endringer. Det de ikke ønsker er å bli endret - av andre. Mennesker motiveres av tydelige mål og et troverdig og motiverende lederskap. Dyktige ledere stiller store krav, samtidig som de viser ekte omsorg for sine medarbeidere. Denne kombinasjonen av ferdigheter og egenskaper er det som skaper lederkompetanse.

God ledelse er å treffe riktige beslutninger og sørge for at de blir gjennomført så raskt og rinelig som overhodet mulig. Dette krever en kombinasjon av demokrati og diktatorisk ledelse. Den frie meningsutveksling i et demokratisk samfunn gir det beste grunnlaget for beslutninger av høy kvalitet. Men når beslutningen først er fattet, bør den gjennomføres med tilnærmet diktatorisk besluttsomhet og kraft.

Alt for ofte ser vi eksempler på det motsatte - ledere som er diktatoriske i beslutningsprosessen, og demokratiske i gjennomføringsprosessen. Resultatet er som regel dårlig funderte beslutninger som blir gjennomført halvhjertet og ubesluttsomt. Med denne form for lederskap er det praktisk talt umulig å gjennomføre effektive snuoperasjoner, eller større endringer i en virksomhet.

Enda hardere er det når organisasjonen opplever en kritisk fase, en snuoperasjon, hvor overlevelse i det korte perspektivet er viktigst. Ledere har ansvaret for å levere de resultater som gjør at organisasjonen overlever og når sine mål. Det er derfor de er ledere, og ikke medarbeidere - og avlønnet deretter. Dette innebærer at man må tåle å ta upopulære og vonde avgjørelser når det er nødvendig. Det å være konsekvent og kompromissløs for å nå målene, samtidig som lederen er entusiastisk, skaper troverdighet og tillit.

Ledelse og delegering
Delegering er en grunnleggende organisasjonsprosess. Ingen leder kan i lengden klare å drive en organisasjon helt alene, lederen må delegere en stor del av beslutningene og gjennomføringen. Dette betyr at lederen må delegere ansvar og beslutningsmyndighet vedrørende utførelsen av arbeidet, og medbestemmelse ved utforming og tilrettelegging av arbeidet.

Ukyndig delegering er en viktig årsak til at ledere og virksomheter mislykkes. Delegering krever en rekke forskjellige ferdigheter som det tar år å innarbeide hos den enkelte, i organisasjonen og i forholdet til andres forventninger. Du må: lære å kjenne igjen betingelsene for når du skal delegere hvor mye og til hvem, og hvordan du går fram for å øke dine medarbeideres handlingspotensiale; lære flere av de mest brukte modellene for delegering og beslutning, og kunne vite når de er hensiktsmessige i bruk.

Verdibasert ledelse
En ledelse som er basert på å utvikle en organisasjon med en bedriftskultur der verdier står sentralt. Bedre resultater og mer fornøyde ansatte er resultatet av å styre organisasjonen gjennom hvordan vi tjener penger, produserer varer og tjenester og leverer nytte til våre kunder - og hvordan vi har det sammen. Vi finner svar på hvilke verdier vi skal styre etter, hvordan verdiene skal skapes, hvordan vi innarbeider verdiene i kulturen og hvordan vi leter etter verdier. Verdibasert ledelse er et system som sikrer at organisasjonen når sine mål og krav til avkastning

Copyright © 2008 FMC Executive solutions