Velkommen til FMC Executive

Det er mennesker som former og driver strategier, kapital og merkevarer og alle de andre forskjellige elementene som til sammen utgjør en bedrift. Et nøkkelelement i et selskaps evne til å skape verdier er å identifisere ledernes evne og vilje til å mestre selskapets forretningsmessige utfordringer. Denne evnen og viljen må testes etter hvert som utfordringene endres.

Våre tjenester:

Coache og veilede
ledere til å reflektere over og reformulere strategiske posisjoner; vurdere effektive handlingsalternativer, gjennomgå og evaluere resultater. Vi arbeider med forretningskritiske og personlige mål. Jeg trener ledere i coachende ledelse.

Vurdere
sammensettingen og tilpasningen mellom selskapets overordnede mål og strategier og dets styre og ulike lederteam (management audit/management due diligence).

Utvikle prestasjonskulturer
gjennom endring av mentale modeller, tankemønstre og barrierer.

Finne
de beste ledere for mine klienter uavhengig av bransje, marked og geografi.

 
"It's not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change."

Charles Darwin

Copyright © 2013 FMC Executive